Tarieven

€ 90,= intake (ca 1,5 uur) incl. schriftelijk verslag
€ 55,= per behandeling (ca 45 min.)

Vergoeding
Vanwege mijn lidmaatschap van de beroepsverenigingen NVPA en RBCZ  worden de behandelingen bij het BioMetrisch Centrum Kampen door diverse aanvullende verzekeringen (gedeeltelijk) vergoed.

logonvpa   rbcz

Andere mogelijkheden voor vergoeding

Werkgever
In sommige gevallen is de werkgever bereid de kosten of een deel daarvan te betalen. Het is immers in het belang van de werkgever dat u goed functioneert; bijvoorbeeld in geval van slaapproblemen, migraine, stress of een burn-out. Werkt u nog wel maar hebt u last van genoemde klachten, informeer dan of u preventief neurofeedback training mag volgen.

UWV
Bent u arbeidsongeschikt, ziek of ontvangt u een WW-uitkering (langer dan zes maanden), dan kunt u bij het UWV informeren naar financiële mogelijkheden ten behoeve van herstel en reïntegratie. Zo kunt u bijvoorbeeld een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO) afsluiten. Met het beschikbare budget kunt u de neurofeedback trainingen en eventuele coaching geheel of gedeeltelijk financieren. Voor meer informatie zie www.uwv.nl.

Belastingdienst
Doet u de neurofeedback training of coaching voor uw carrière ontwikkeling, dan kunt u de kosten mogelijk aftrekken als ‘studiekosten’. Lees hierover meer op www.belastingdienst.nl of neem hiervoor contact op met het regionale belastingkantoor.

Bij uw aangifte inkomstenbelasting mag u ziektekosten opvoeren die u maakt voor uzelf, uw partner en uw kinderen jonger dan 27 jaar. U moet wel kunnen aantonen dat u de kosten hebt gemaakt. U mag de ziektekosten pas opvoeren als ze bij elkaar opgeteld boven een bepaald bedrag uitkomen (de drempel). Dankzij verschillende maatregelen komen ouderen, zieken en mensen met een laag inkomen eventueel in aanmerking voor aftrek van hun buitengewone uitgaven. Buitengewone uitgaven in de inkomstenbelasting zijn uitgaven wegens ziekte, handicap, bevalling, overlijden, arbeidsongeschiktheid, chronische ziekte, ouderdom en adoptie. Deze buitengewone uitgaven vallen onder de zogenoemde persoonsgebonden aftrek. Om te zien of u hiervoor in aanmerking komt kunt u de website www.aangifteloont.nl raadplegen.

Gemeente
Bij ziekte komt u mogelijk, naast landelijke financiële regelingen, in aanmerking voor gemeentelijke regelingen zoals Bijzondere Bijstand.

Zelfstandigen
Mensen met een eigen bedrijf kunnen de kosten van de neurofeedback training als aftrekpost opvoeren. Dit kan onder de noemer ‘coaching/persoonlijke ontwikkeling’.

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company