Neurofeedback: werkwijze

 

Aangesloten

Via animaties proberen we de hersenen zo te trainen dat de klachten verminderen. Onderzoek heeft al aangetoond dat deze behandeling werkzaam kan zijn bij diverse klachten, zoals hoofdpijn, vermoeidheid, stress en concentratiestoornissen. Ook bij bepaalde ziektebeelden, zoals ADHD, autisme, depressie en burn-out, kunnen met neurofeedback positieve resultaten worden geboekt.

Tijdens een neurofeedback-sessie wordt de activiteit van de hersenen gemeten. Via speciaal hiervoor ontwikkelde software wordt afwijkende activiteit geregistreerd en bekeken of deze samenhangt met de klachten. Deze activiteit wordt vervolgens op een aparte monitor getoond aan de patiënt in de vorm van een animatie. De patiënt ziet dus de activiteit van zijn eigen hersenen en wordt via de animatie telkens positief beloond wanneer de activiteit verbetert. De trainingen gaan door totdat de activiteit van de hersenen optimaal is en de klachten zijn afgenomen.

 

Behandelingen

Indien u zich aanmeldt voor een behandeling wordt u eerst uitgenodigd voor een intake. Tijdens deze intake worden uw klachten in kaart gebracht en wordt de activiteit van de hersenen gemeten.
Op basis van de resultaten van de intake wordt samen met u besloten of behandelen zinvol is. Het verdere behandeltraject bestaat dan uit neurofeedbacksessies en wordt afgesloten met een nameting.
Het gebruik van medicatie hoeft geen belemmering te zijn om een intake uit te voeren. Wel is het van belang dat de behandelend therapeut op de hoogte is van uw medicatiegebruik. De therapeut zal hier tijdens het gesprek dan ook naar vragen.
Van de resultaten van de intake ontvangt u een schriftelijke rapportage.

Het principe van neurofeedback is voor kinderen en volwassen gelijk. Beiden worden aangesloten op de EEG-apparatuur en zien hun eigen hersenactiviteit op een computerscherm in beeld.
Bij kinderen maken we veelal gebruik van computeranimaties die positief reageren indien de hersenactiviteit positief verandert. Ook is het mogelijk om met behulp van een film te trainen. U kunt zijn of haar favoriete DVD meenemen naar een van onze praktijken.
Bij volwassenen worden zowel computerspellen gebruikt als ook grafieken waarin de veranderende hersenactiviteit wordt weergegeven.

 

Hoeveel neurofeedbacktrainingen zijn er nodig?

Het aantal trainingen dat iemand nodig heeft, is vooraf moeilijk vast te stellen. De hoeveelheid trainingen is onder andere afhankelijk van uw klachten, de afwijking van uw hersenactiviteit ten opzichte van leeftijdsgerelateerde normwaardes en de snelheid waarmee u op de trainingen reageert.
Tijdens de intake wordt bekeken of u in aanmerking komt voor neurofeedback. Indien dit het geval is en u besluit om in behandeling te komen, vindt er na drie trainingen een evaluatie plaats. Indien na drie trainingen een verandering in uw hersenactiviteit waar te nemen is, is dit een positieve indicatie om door te gaan. Veranderingen in hersenactiviteit hoeven niet direct tot gedragsmatige veranderingen te leiden. Gemiddeld genomen merken mensen na 10 tot 12 behandelingen de eerste gedragsmatige verschillen.

Het doel van iedere behandeling is het verbeteren van de informatieverwerking in de hersenen waardoor klachten afnemen. In het begin zult u doorgaans één keer per week naar de praktijk komen voor een behandeling. Naarmate de behandelingen vorderen, zal de behandelfrequentie worden afgebouwd. Sommige klachten, zoals lichte concentratieproblemen en slaapstoornissen, kunnen binnen 12 – 15 behandelingen goed worden behandeld. Bij andere klachten of ziektebeelden, zoals ADHD en depressie, zijn vaak meer behandelingen nodig om maximale verbetering te krijgen. Bij BMC evalueren we continu of verdere voortgang van de behandelingen noodzakelijk is.

 

Is de EEG-meting pijnlijk?

De EEG-meting is niet pijnlijk. Er worden elektrodes bovenop uw hoofd geplaatst. De elektrodes meten uw hersenactiviteit. De elektrodes sturen geen (elektrische) signalen uw hoofd in.
Er zijn geen negatieve bijwerkingen bekend van de training. Wel vinden verschillende mensen de training intensief en vermoeiend. Na de training kan het dus voorkomen dat u zich moe voelt. Naarmate de trainingen vorderen neemt het vermoeide gevoel meestal af. Er zijn dus geen risico’s aan neurofeedback verbonden. BMC werkt met medisch gecertificeerde apparatuur (klasse 2a) waardoor uw veiligheid wordt gegarandeerd.

 

Positieve effecten op de lange duur?

Met behulp van neurofeedback vinden er onbewuste leerprocessen in de hersenen plaats. Indien het behandeltraject wordt afgerond, zijn de gedragsmatige veranderingen niet van korte duur, maar blijven ze langere tijd bestaan. Uit onderzoek met ADHD-kinderen is gebleken dat 2 jaar na de laatste behandelsessie de veranderingen gelijk zijn gebleven of dat er zelf nog meer verbeteringen hebben plaatsgevonden.

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency